Dvrse is er voor kinderen, jongeren en volwassenen met psychosociale/ emotionele (gedrags)problemen en voor de mensen in hun nabijheid. Maar ook voor lichte ondersteuning op praktisch gebied, verminderde zelfredzaamheid en het zorgen voor dagbesteding zijn wij inzetbaar. We zijn laagdrempelig, werken informeel op cultuur sensitieve wijze en op ambulante basis. Wij zijn actief in de gemeente Breda en omgeving en komen naar de cliënt toe, waar dat ook mag zijn.
Ook voor gedetineerden die bijna vrij komen, met of zonder maatregel, proberen wij ervoor te zorgen dat er tijdig huisvesting, inkomen en dagbesteding gerealiseerd wordt. Dit zodat het gat niet zo groot is en de kans op recidive minder wordt als zij hierin gesteund worden.
De jongeren zijn voor hun gevoel blijven hangen en kunnen niet zonder ondersteuning, terug de maatschappij in. Wij willen er voor hen zijn!

Zowel cliënten als hulpverleningsinstanties kunnen contact met ons opnemen. Bij de begeleiding van een cliënt werken we steeds nauw samen met de cliënt, ouders en de omgeving. Middels een intake proberen wij de hulpvragen in kaart te brengen en stellen wij samen de doelen op. Dit wordt verwerkt in een plan van aanpak waar jij als cliënt en wij als hulpverlener beide achter staan. 

Regelmatig bespreken we het hulpverleningsplan en stemmen dit met elkaar af.

Dvrse werkt innovatief en kijkt voortdurend naar nieuwe werkwijze. Onze professionals bruisen van de ideeën en worden regelmatig opgeleid en getraind om up-to-date te blijven binnen ons vakgebied. 

Wij werken samen met verschillende hulpverleningsinstanties zoals; CJG, Gemeentes(JW/WMO) en gecertificeerde instellingen. Maar ook met externe partijen zoals scholen werken wij nauw samen.