We doen ons uiterste best u zo goed mogelijk te begeleiden.
Toch kan het voorkomen dat u over bepaalde onderdelen van uw begeleiding niet zo tevreden bent. Laat het ons weten, dan kunnen we er mogelijk wat aan doen! Daarnaast willen we leren van uw klachten en proberen deze in de toekomst te voorkomen. Uw klacht is aanleiding om met elkaar in gesprek te gaan zodat bepaalde zaken opnieuw bekeken of bijgesteld kunnen worden. Ons doel is u en uw klacht serieus te nemen. Uw klacht kan bijdragen aan verbetering van de hulp en zorg.

Wanneer dient u een klacht in?
Als u ontevreden bent of kritiek heeft op zaken binnen Dvrse probeert u samen met uw hulpverlener het probleem op te lossen, bijvoorbeeld met de gezinsbegeleider. Als u dat niet wilt of het lukt niet er samen uit te komen, dan kunt u ook contact opnemen met de betreffende casemanager. Als u dat niet wilt of het lukt niet samen met hen het probleem op te lossen, dan kunt u een klacht neerleggen bij KlachtenportaalZorg via info@klachtenportaalzorg.nl of vul op www.klachtenportaalzorg.nl het klachtenformulier in. Via de website van Dvrse kunt u ook een link vinden die u doorverwijst naar het klachtenportaal.

Dvrse Ambulante Begeleiding is geregistreerd bij Klachtenportaal Zorg onder het I.D. nummer:  13040

Vertrouwenspersoon
U kunt zich bij het indienen van een klacht laten ondersteunen door een vertrouwenspersoon. Dit kan iemand zijn uit uw eigen omgeving, maar u kunt ook ondersteund worden door een onafhankelijke vertrouwenspersoon via het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Het AKJ is bereikbaar via:

Landelijk telefoonnummer: 0800 555 100
E-mail: info@akj.nl
Chatruimte via de website: www.akj.nl.

Klachtenreglement KPZ WMO

Klachtenregeling KPZ Jeugdwet