Imen_Dvrse

In 2013 ben ik aan de slag gegaan als jeugdzorgwerker en heb ik de eerste ervaringen opgedaan op de crisisopvang en daarna op open en gesloten behandelgroepen. Ik heb altijd binnen de jeugdhulpverlening mijn ambities gehad en streef ik er naar om de jongere, ouders en het systeem in zijn of haar kracht te zetten.

De naam Dvrse komt voort uit het woord Diversiteit. Het staat voor diversiteit in de zorg en tegelijk in onze samenleving. Diversiteit in de hulpvraag en de juiste zorg inzetten. Diversiteit in het gedrag, de mens levensovertuiging, belevingswereld en levensstijl. Ieder individu, elk gezin is anders en vraag om een diverse aanpak. Begeleiden is voor ons dan ook een trukendoos met diverse tools, instrumenten, methodieken en benaderingswijze. En juist de benaderingswijze is de basis voor het verdere contact en het traject. Wij proberen dit zo informeel mogelijk te doen en op cultureel-sensitieve wijze. Je wilt dezelfde ‘taal’ kunnen begrijpen om zo goed mogelijk te kunnen inleven in ieder zijn situatie.

Nu, naast mijn werk als jeugdbeschermer in Rotterdam heb ik Dvrse opgericht om bovenstaande te kunnen uitvoeren. Niet vast te houden aan bepaalde systemen die een organisatie hanteert, of het beleid aanhouden wat is uitgezet, de structuur of het plan van de cliënt te ‘moeten’ volgen. Ik wil met onze aanpak juist meebewegen, de zorg aan te passen op de behoefte van de cliënt en naast de cliënt en zijn systeem te staan.

Onze begeleiders worden continue getraind om de ontwikkelingen binnen de jeugdhulp te blijven volgen en kennis op te doen. Wij zijn naast onze diverse aanpak ook divers in ons team. Ieder zijn eigen achtergrond, cultuur, levensovertuiging en specialisme op het gebied van jeugdhulpverlening. Zo zoeken wij naar de juiste match en proberen wij zo goed mogelijk aan te sluiten op het systeem.